Biografier, Monografier

Ture Rangström-Liv och verk i samspel
Ture Rangström - Liv och verk i samspel
Ture Rangström - en mångfacetterad gestalt som bl.a. kom att präglas av kontakter med August Strindberg. Biografin är illustrerad med bilder och notexempel. Musikaliska och andra aktiviteter blandas med varandra. Tyngdpunkten ligger på musiken - med sången i centrum.

551 sidor. 1998. Rea-pris 20 kr, Carlssons Bokförlag.
ISBN 7203-806-3
Författare: Axel Helmer

Kategorier