Folkmusik

Texter om svensk folkmusik - Från Haeffner till Ling
12 klassiska artiklar som föregås av en nyskriven introduktion. En idéhistorisk läsebok som bl.a. förmedlar hur dagens ledande forskare ser på folkmusiken.

287 sidor. 1994.
100 kr
ISBN 91-85428-89-2

Författare: Owe Ronström och Gunnar Ternhag (redaktörer)

Kategorier