Ljudmiljö

hdrh
Manifest för en bättre ljudmiljö
Manifestet omfattar 33 punkter som uppmärksammar akuta ljud- och bullerfrågor och föreslår åtgärder.

I affischform. 1998.
ISBN 91-85428-91-4
Författare: Henrik Karlsson (utgivare)

Läs manifestet här.

Kategorier