Ljudmiljö

hdrh
Manifest för en bättre ljudmiljö
Manifestet omfattar 33 punkter som uppmärksammar akuta ljud- och bullerfrågor och föreslår åtgärder.

I affischform. 1998.
ISBN 91-85428-91-4
Författare: Henrik Karlsson (utgivare)

Läs manifestet här.

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00