Musikakustik

musicperformance
Studies of music performance
Bland författarna: Ingmar Bengtsson, Alf Gabrielsson, Johan Sundberg, Lars Frydén och Manfred Clynes.

1983. Pris 10 kr.
ISBN 91-85428-30-2
Författare: Johan Sundberg (redaktör)

Kategorier