Musikhistoria

Anpassning - Motstånd - Naivitet
Bidrag av bl.a. Sverker Ordesson, Gunnar Broberg, Bengt Landgren, Lena Berggren, Lennart Bromander och Helène Lööw.

100 sidor. 2000. 5 kr
ISBN 91-89038-13-4

Författare: Henrik Karlsson (redaktör)

Kategorier