Musikhistoria

Den svenska stråkkvartetten
Del 1: Klassicism och romantik
Författare: Bo Wallner
Utgiven: 1979
Pris: 20 kr
Nummer i Skriftserien: 24

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00