Musikhistoria

Hemländsk hundraårig sång
–  1800-talets musik och det nationella

20 nordiska musikforskare analyserar ett brett kalejdoskop av 1800-talsverk med fokus inställt på spänningen mellan nationella särdrag och det internationella musikspråket.

194 sidor. 1994. 20 kr
ISBN 91-85428-83-3

Författare: Henrik Karlsson (redaktör)

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00