Musikhistoria

Musiken i Sverige, vol I-IV
Vol. I: Från forntid till stormaktstiden slut
Vol. II: Frihetstid och gustaviansk tid
Vol. III: Den nationella identiteten 1810-1920 (slutsåld)
Vol. IV: Konstmusik, folkmusik och populärmusik 1920-1990.

1993-94. 150 kr/volym

Distributör: Bokförlaget T. Fischer & Co
ISBN 91-85428-82-5 (I), 91-85428-78-7 (II), slutsåld: 91-85428-75-2 (III), 91-85428-86-8 (IV)

Författare: Leif Jonsson och Martin Tegen (redaktörer)

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00