Musikhistoria

Musik i Norden
13 fullmatade kapitel författade av den främsta musikexperatisen berättar om vårt gemensamma nordiska musikarv från bronslurarna till sommarfestivaler och Nordiska musikpriser. Rikt illustrerad.

416 sidor. 1998. 210 kr
ISBN 91-89038-02-9

Författare: Greger Andersson och Henrik Karlsson (redaktörer)

Kategorier