Musikhistoria

Nordiska musikfester 100 år
Engelsk, svensk och tysk text. Utgivare: Sten Hanson.
9 artiklar om de nordiska musikfesterna under 100 år. Boken avslutas med en förteckning över samtliga tonsättare och verk som framförts under musikfesterna.
251 sidor. 1988. 50 kr
ISBN 91-85428-54-x

English, Swedish and German texts.
9 articles covering 100 years of Nordic music galas. The book ends with a list of all composers and works performed during the galas.
251 pages. 1988. SEK 10
ISBN 91-85428-54-x

Författare: Sten Hanson (Editor)

Kategorier