Musikhistoria

Notera tiden
– 8 essäer om ljudkonst, dans & estetik

Medverkande författare: Magnus Haglund, Teddy Hultberg, Cecilia Ohlsson, Per Mårtensson, Sven O Wallensten m. fl.
216 sidor. 1996. 15 kr
ISBN 91-85428-97-3

Författare: Erik Wallrup (redaktör)

Kategorier