Musikhistoria

Tjugotvå psalmer & andliga visor genom fem sekler
Psalmer är någonting mer än sång i kyrkan. De är delar av våra mest egna minnen och våra förhoppningar. Dessutom bär de på en historia som berättar om Sverige, vårt religiösa liv och vår musik. Den nyligen framlidne kännaren av kyrkomusik, Harald Göransson, låter i Tjugotvå psalmer och andliga visor genom fem sekler några av våra mest älskade inslag i kyrkomusiken utgöra utgångspunkten för betraktelser kring sången i den svenska kyrkan. Bakom kända psalmer finns det historier att berätta om krigstider och religiösa strider, om entusiasmen i frikyrkorna och om modernismens entré i psalmboken. Här finns noterna och texterna som nycklar till kyrkan men också till den sång som kommit att prägla oss.

64 sidor. 2004. 185 kr.
ISBN 91-73530-06-9.
Författare: Utgivna och kommenterade av Harald Göransson

Säljs av Atlantis förlag:
http://www.atlantisbok.se Länk till annan webbplats.

Kategorier