Musikpedagogik

Musikaliska kvalitetskriterier
Rapport från Musikutbildningskommitténs seminarium 1981
Författare: Gunnar Bucht m fl
Utgiven: 1983
Pris: 10 kr
Nummer i Skriftserien: 40

Kategorier