Musikpedagogik

Musikens livsrum i skola och lärarutbildning
Musikens livsrum i skola och lärarutbildning
Boken ger impulser och idéer till lärare i musik på så vitt skilda stadier som förskola, grundskola, särskola, gymnasium samt musik- och lärarhögskola.

236 sidor. 1989. 10 kr
ISBN 91-854-28-54-0
Författare: Karin Ek

Kategorier