Musikpedagogik

Repliker

"Repliker" är ett urval av professor Lennart Halls närläsningar av västerländsk konstmusik genom mer än fyra århundraden med början hos Heinrich Isaac och Monteverdi. Här möter vi den Orfeo som med renässansens självmedvetenhet fastställer sin individualitet: Orfeo son io – Det är jag som är Orfeus. Men redan skymtar målet för den långa exposén: Arnold Schönberg där han ställt sig i farstun till moderniteten i färd med att vidareföra arvet från Bach, Beethoven och Brahms. Mellan dessa poler behandlas verk av Händel, Roman, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Chopin, Debussy och några till.


Texterna redovisar erfarenheter av 40 års undervisning i strukturlyssning, lektioner/repetitioner som när de inleddes på 1970-talet lockade åhörare från när och fjärran till Musikhögskolan i Göteborg. Således är dessa essäer repliker i ett samtal om musikalisk form. I dem problematiseras och fördjupas innebörden av begrepp som sonat, kontrapunkt och serialitet, varvid oväntade historiska sammanhang uppstår.


"Repliker" är även ett uttryck för det förtjänstfulla i att betrakta den instrumentala frasen som en verbal utsaga med referenser till operaarian – den musikaliska gesten låter sig analyseras med termer hämtade från metriken, från litteraturstudiet.


Bokens mittvalv utgörs av en detaljerad analys av Beethovens pianosonat opus 2 nr 2, vilken framstår som både länk och vattendelare i den europeiska musikhistoriens växling mellan tradition och förnyelse.
När dessa musikaliska insikter nu görs tillgängliga i ett tjugotal skarpsinniga och underhållande essäer skapas efter granskningens sönderdelning nya sammanhang – ny musik. Efter sönder följer samman.

Inb. 382 s. 2013
ISBN 978-91-88316-68-4
Författare: Lennart Hall
Bo Ejeby Förlag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kategorier