Musikpsykologi

Starka musikupplevelser
Musik är mycket mer än bara musik.

I denna bok berättar flera hundra människor – kvinnor och män, unga och gamla, musiker och icke-musiker – om sina starkaste musikupplevelser. Upplevelserna sträcker sig över nästan hela 1900-talet och har inträffat i de mest skiftande och
ofta oväntade sammanhang, Musiken absorberar lyssnarna eller utövarna, stänger ute allting annat. Den väcker starka känslor och många andra reaktioner, alltifrån fysiska förnimmelser till upplevelser av existentiell och andlig karaktär. Varje berättelse är unik, vittnar om starkt engagemang och är ofta av gripande karaktär.

Upplevelsen kan leda till en förlösning av uppdämda känslor, innebära befrielse och rening och fungera som terapi. Man kan känna sig bekräftad och förstådd, få ökat självförtroende och en annan syn på sig själv och tillvaron i stort. Naturligtvis också en helt ny syn på musik och vad den kan betyda för välbefinnande, hälsa och livskvalitet. Det finns många likheter med starka upplevelser inom andra områden såsom natur, kärlek, religion, litteratur, bildkonst och dans.

Alf Gabrielsson är professor emeritus i psykologi vid Uppsala Universitet. Han har särskilt ägnat sig åt forskning och undervisning i musikpsykologi. Han är även ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien.

Hör Alf Gabrielsson berätta om starka musikupplevelse och Talekvartetten spela i "Kunskapens Krona" på SVT. Inslaget ligger sist i programmet.

Utgiven i samarbete med Kungliga Musikaliska Akademien.

Författare: Alf Gabrielsson

2008
Inbunden, 584s
ISBN 978-91-7844-759-6
Säljs via bokhandeln.

http://www.gidlunds.se/musik.htm Länk till annan webbplats.

Kategorier