Övriga skrifter

Apropå Jan Ling

– elva texter om musikforskning och musikliv

Jan Ling (1934-2013) var en av Sveriges ledande musikforskare. Han disputerade 1967 i Uppsala på en avhandling om nyckelharpan. Samma år flyttade han till Göteborg för att vid universitetet bygga upp en musikvetenskaplig institution. Han blev kvar av vid Göteborgs universitet resten av sitt yrkesliv – han slutade som universitetets rektor 1992-1997.

Efter Jan Lings hastiga bortgång arrangerade ett seminarium till Jan Lings minne. Seminariet ägde rum på Kungl. Musikaliska akademin. Denna skrift innehåller semiariets elva bidrag.

Utgiven i samarbete med Svenskt visarkiv.
Redaktörer: Märta Ramsten och Gunnar Ternhag.
Utgiven: 2014
Nummer i skriftserien: 133
ISBN 978-91-979205-7-5


Kategorier