Övriga skrifter

Bibliografi – Jan Ling

Jan Ling (1934-2013) var en av Sveriges ledande musikforskare: från början inriktad på folkmusikstudier, senare musiksociologins banérförare, för att så småningom bli allt mer engagerad i musikhistorisk forskning.

Jan Ling var framför allt verksam vid Göteborgs universitet, professor i musikvetenskap 1977, universitetets rektor 1992-97.

Denna bibliografi redovisar Jan Lings publicerade arbeten. Den har sammanställts av Märta Ramsten, docent i musikvetenskap, tidigare chef för Svenskt visarkiv, och Gunnar Ternhag, professor i musikvetenskap vid Stockholms universitet.

Kategorier