Övriga skrifter

Bird's Eye Perspectives on North American Music Life
Författare: Hans Åstrand
Utgiven: 1983
Pris: 10 kr
Nummer i Skriftserien: 41

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00