Övriga skrifter

En bok till Hilding Rosenberg
En bok till Hilding Rosenberg
Dikter, essäer och småkompositioner av ett stort antal svenska musikforskare och tonsättare för att hylla den svenska modernismens nestor på 85-årsdagen 1977.

200 sidor. 1977. 20 kr
ISBN 91-85428-05-1
Författare: Bo Wallner och Hans Åstrand (redaktörer)

Kategorier