Övriga skrifter

Franz Berwald – belysningar och reflektioner

Franz Berwald (1796–1868) är utan tvekan en av Sveriges mest betydande tonsättare. Allra mest framförs hans symfonier och hans stråkkvartetter. Men hans musikaliska produktion är väsentligt större än så och framför allt mer varierad.

1962 inleddes arbetet med att ge ut Franz Berwalds samlade verk i kritiska editioner: Franz Berwald. Sämtliche Werke(Bärenreiter-Verlag). Första bandet kom 1966, sista 2012. För att markera den unika Berwald-utgåvans fullbordan hölls den 1 oktober 2014 ett symposium i Kungl. Musikaliska akademien. Denna bok innehåller symposiebidragen i omarbetad form. Bokens redaktör är professor Gunnar Ternhag, ledamot av Kungl. Musikaliska akademien.

Gidlunds förlag
Danskt band 128 sidor
Utgivningsår 2016
ISBN 978-91-7844-950-7
ISSN 0347-5158

Kategorier