Övriga skrifter

Instrumenthantverk
Utveckling och utbildning.
Författare: Gunnar Ternhag
Utgiven: 1985
Pris: 10 kr
Nummer i Skriftserien: 49

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00