Övriga skrifter

instrument ch interpretation
Instrument och interpretation
En hyllningsbok till violinisten Lars Frydén. Här presenteras 5 texter om violinspel, ur akustisk, uppförandepraktisk och musikhistorisk synvinkel.

96 sidor. 1993. 75 kr
ISBN 91-85428-80-9
Författare: Erik Jansson och Johan Sundberg (redaktörer)

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00