Övriga skrifter

Jubileummatrikeln
Kungl. Musikaliska akademiens Jubileumsmatrikel 1771-1995
Här presenteras samtliga ledamöter, svenska och utländska, från grundandet fram till och med 1995, med korta biografiska notiser.

286 sidor. 1996. 50 kr
ISBN 91-85428-99-x
Författare: Pia Nyström och Anne-Marie Elmquist

Kategorier