Övriga skrifter

Liv, verk, tid
Liv, verk, tid - Till biografiskrivandets renässans
Essäer av Tone Bengtsson, Bo Carpelan, Jørgen I Jensen, Magnus von Platen, Thure Stenström och Bo Wallner. Mångfacetterad och idérik belysning med en utgångspunkt kring Wallners Stenhammar-monografi.

104 sidor. 1995. 10 kr
ISBN 91-63033-36-4

Kategorier