Övriga skrifter

Lodet och spjutspetsen
Lodet och spjutspetsen - En skrift om det konstnärliga utvecklingsarbetet
Festskrift till Bo Wallner med texter av bl.a. Wallner själv, Jan Ling, Ingemar Gabrielsson och Arne Mellnäs. Om den kreativa processen som uppstår när man överskrider gränser - framförallt den mellan forskning och konstnärlig utövning.

282 sidor. 1985. 20 kr
ISBN 91-85428-44-2

Kategorier