Övriga skrifter

kammarmusik manifest
Manifest för kammarmusiken
Kammarmusiken utgör grunden för all konstmusik. Trots det är kammarmusikens konstnärligt starka och rika innehåll inte tillräckligt tillvarataget i någon befintlig struktur. Det är dags att ändra på detta!Tonernas och ljudens konstnärer i kammarmusiknämnden presenterar ett nytänkande i sitt "Manifest för kammarmusiken" — ett förslag som genom att värna den konstnärliga självständigheten sörjer för ett vitalare kammarmusikliv.Kammarmusiknämnden har av Kungl. Musikaliska Akademien haft i uppdrag att belysa konstnärliga och organisatoriska aspekter på hur kammarmusiken som konstart ska kunna fortleva, och framför allt, få möjligheter att utvecklas.
 
Det konstnärligt vidgade fältet — det är där kammarmusiken står idag. Ett utvidgat fält där musikaliska experiment samsas med traditionen. Här ryms allt från medeltida vokalmusik och Beethovensonater till elektroakustisk musik, improvisation och ljudkonst.
 
I "Manifest för kammarmusiken" är perspektivet konstnärens, det vill säga tonsättarens och musikerns. Målet har varit att ringa in och beskriva hur konstnären kan få en större roll i processen att utveckla kammarmusiken och samtidigt få större möjligheter att möta sin publik.
 
Fler musiker, tonsättare och ensembler måste ges tillfälle att ägna sig åt kammarmusik under längre sammanhållande perioder. Saknas levande förebilder och möjligheter att utvecklas inom kammarmusiken så riskerar genren att utarmas. En sådan utarmning hotar på sikt hela återväxten på konstmusiksidan, och i förlängningen hela musiklivet.

Hämtas som pdf-fil här Länk till annan webbplats.

Författare: Kammarmusiknämnden: Anders Hultqvist, Anna Lindal, Anders Loguin, George Kentros, Marie Samuelsson. Maria Eby von Zweigbergk, sekreterare

Kategorier