Övriga skrifter

Nordiska musikdagar 1978
Redaktörer: Eskil Hemberg, Bo Wallner och Hans Åstrand
Utgiven: 1980
Pris: 5 kr
Nummer i Skriftserien: 27

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00