Övriga skrifter

Pythagora´s sträng
Pythagoras' sträng - Essäer kring musikens gränser
Den grekiske filosofen Pythagoras upptäckte det matematiska sambandet mellan längden på en ljudande sträng och höjden på den ton man hör. För honom blev detta ett tecken på att musiken gömmer djupa insikter om verkligenhetens natur. I Pythagoras' sträng uttrycker tonsättaren Gunnar Bucht sin upplevelse av musikens väsen: nyckelorden är ton, rum och rörelse. Boken är rik på musikalisk exemplifiering och ger den filosofi- och musikintresserade impulser till egna reflexioner.
 
120 sidor. 2005.
ISBN 91-7235-061-x
 
Författare: Gunnar Bucht
http://www.bokforlagetthales.se Länk till annan webbplats.

Kategorier