Övriga skrifter

Sjutton Beethoven-variationer
Ludwig van Beethovens liv och verk står i centrum för sjutton essäer, skrivna av bland annat Hans Pålsson, Jan Ling och Folke Abenius. Här berättas om Beethovens skissböcker, det beryktade Heiligenstadttestamentet, okända taktstreck i symfonierna och mycket mer.

I denna festskrift till Åke Holmqvist står Ludwig van Beethoven i centrum. Jan Ling, Folke Abenius, Hans Pålsson och många fler berättar här om Beethovenbyster, Heiligenstadttestamentet, Beethovens skissböcker och okända taktstreck i Beethovens symfonier. Essäerna visar att Beethoven fortfarande är ett levande begrepp bland svenska musikforskare och musiker, att kraften i hans musik fortfarande berör och att hans arv inspirerar till många olika perspektiv och reflexioner.
Åke Holmqvist har bland annat varit chef för Stockholms konserthus och Kgl. filharmoniska orkestern, ordförande i Kgl. Musikhögskolans styrelse samt ständig sekreterare vid Kgl. Musikaliska Akademien. Redaktör för boken är Carl-Gunnar Åhlén.

www.atlantisbok.se Länk till annan webbplats.

Kategorier