Övriga skrifter

Studier och essäer tillägnade Hans Eppstein
Redaktör: Ingemar Bengtsson m fl
Utgiven: 1981
Pris: 10 kr
Nummer i Skriftserien: 31

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00