Övriga skrifter

Tonsättarens villkor i Sverige
Författare: Lindblom
Utgiven: 1983
Pris: 10 kr
Nummer i Skriftserien: 37

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00