Övriga skrifter

Trends and Perspectives in Musicology Proceedings
Trends and Perspectives in Musicology Proceedings from the World Music Concil, Oct 3-5 1983.
Redaktörer: Gunnar Larsson och Hans Åstrand
Utgiven 1985
Pris: 10 kr
Nummer i Skriftserien: 48

Kategorier