Övriga skrifter

Vår tids musik i Norden
Författare: Bo Wallner.
Utgiven: 1968
Nummer i Skriftserien: 5

Kategorier

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00