Svenska tonsättare

Sven-Erik Bäck

Sven-Erik Bäck (1919-1994) var en unikt mångsidig tonsättare och kammarmusiker, med en rik produktion av originella kompositioner som på olika sätt fångar in hela det komplexa nittonhundratalets skiftande idéströmningar och konstnärsideal. Hans systematiska och långtgående samarbeten över konstartsgränserna - med framstående poeter, skulptörer, koreografer och teologer - har satt djupa och bestående spår i svenskt kulturliv, och gjort ett antal av hans verk och delar av hans övriga musikverksamhet internationellt ryktbara.

Bäcks kvardröjande närvaro i det nutida konstmusiklivets diskussioner, positioneringar och framåtblickar antyder att svenskt musikliv 2020 - när Bäck redan skulle ha fyllt 100 år - ännu inte fullt accepterat det faktum att tonsättaren somnade in för hela 25 år sedan. Författarens förhoppning är att denna bok ska erbjuda möjligheten att även i framtiden kunna leva med, och söka förstå, den musik som efterlämnats av denne egensinnige och beundransvärde tonsättare.

Mattias Lundberg, född 1976, är professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Han har publicerat böcker, artiklar och editioner på många musikvetenskapliga delområden samt gjort ett par hundra folkbildande radioprogram över musikhistoriska och musikteoretiska ämnen på Sveriges Radio P2. Hans forskning handlar bland annat om senmedeltidens och reformationstidens musik i norra Europa, om historiska kompositionstekniker, samt om svensk musikhistoria från alla epoker.

Författare: Mattias Lundberg

Flexband 254 s.
Utgivningsår 2020
ISBN 978-91-7844-408-3
Säljs i bokhandeln.
Kategorier