10 kungliga akademier i tid och rum 2023

FÖRELÄSNINGSSERIE OM DE TIO NATIONELLA AKADEMIERNA

Föreläsningsserien lyfter fram tio kungliga akademier som skapades för att ha ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive specialområden. Akademierna har sin betydelse i en tid som vår. Genom att vara icke vinst-drivande och oberoende från staten kan de slå vakt om det fria ordet och den fria forskningen. H.M. Konungen är Högste beskyddare för ett flertal akademier och andra lärda samfund i Sverige.

 

10-kungliga-akademier-loggor


PROGRAM

Tid och plats: lördagar i Konstakademiens Hörsal

Programmets fylls på löpande


LÖRDAG DEN 26 AUGUSTI 2023 KL. 13-14

Konstakademien – Kungl. Akademien för de fria konsterna

Preses Helena Tallius Myhrman berättar om Konstakademiens mångsidiga verksamhet vars uppdrag är att verka för att konst och arkitektur ges den vikt och det stöd som behövs för att berika ett levande samhälle.

Läs mer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


LÖRDAG DEN 2 SEPTEMBER 2023 KL. 13-14

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Läs mer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


LÖRDAG DEN 16 SEPTEMBER 2023 KL. 13-14

Kungl. Vetenskapsakademien

Läs mer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


LÖRDAG DEN 30 SEPTEMBER 2023 KL. 13-14

Kungl. Vitterhetsakademien

Preses Peter Gillgren berättar om Vitterhetsakademien i det akademiska landskapet, från de litterära pristävlingarna på 1700-talet till 2000-talets satsningar på bland annat trädgårds- och fotohistoria, klimat- och medeltidsforskning samt symposier, stipendier och – än idag – prisutdelningar.

Läs mer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


LÖRDAG DEN 14 OKTOBER 2023 KL. 13-14

Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Läs mer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


FREDAG DEN 20 OKTOBER 2023 KL. 13-14 (OBS! FREDAG, EJ LÖRDAG)

Kungl. Örlogsmannasällskapet

Läs mer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


LÖRDAG DEN 28 OKTOBER 2023 KL. 13-14

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Läs mer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


LÖRDAG DEN 11 NOVEMBER 2023 KL. 13-14

Kungl. Musikaliska Akademien


LÖRDAG DEN 25 NOVEMBER 2023 KL. 13-14

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Preses Lars-Erik Edlund berättar om Kungl. Gustav Adolfs Akademiens mångsidiga verksamhet som främjar forskning om svensk folklig kultur. Detta senare tas i bred mening och innefattar den folkliga kulturen i Sverige och övriga Norden samt de inhemska minoriteterna, och gäller såväl förhistorisk och historisk tid som nutid. I föredraget exemplifieras detta breda verksamhetsfält.

Läs mer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


LÖRDAG DEN 2 DECEMBER 2023 KL. 13-14

Svenska Akademien

Ständige sekreteraren Mats Malm berättar om hur Svenska Akademien arbetar för det svenska språket och den svenska litteraturen enligt sitt uppdrag från 1786, och för den internationella litteraturen genom Nobelpriset, en uppgift som kom till vid 1900-talets början.

Läs mer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.