Publicerad: 2020-04-27

Information med anledning av Covid-19

Kungl. Musikaliska akademien följer på nära håll den pågående pandemins effekter på kulturlivet och samhället. Vi har återkommande kontakt med departement, myndigheter och övriga organisationer i musiklivet för att stämma av läget och erbjuda vårt stöd.

Tidigarelagda ensemblestipendier
Akademien ser att behovet av ekonomiskt stöd i musiklivet är större än vanligt och anslår nu en tidigarelagd utlysning av fortbildningsstipendier för ensembler. Fler ensembler än tidigare år kan komma ifråga för dessa fortbildningsstipendier och stipendierna beräknas att kunna betalas ut redan innan midsommar. Sista ansökningsdag för ensemblestipendier är tidigarelagd till den 10 maj 2020.

Läs mer om fortbildningsstipendierna för ensembler HÄR Öppnas i nytt fönster.

Nationella stipendier
Det är av största vikt att akademien trots restriktioner och mötesförbud ska kunna genomföra den viktiga nationella stipendieverksamheten som bidrar med stort ekonomiskt stöd för musiker i gränsen mellan studier och arbetsliv. Höstens stipendieprovspelningar beräknas att genomföras enligt plan. I första hand fysiskt på plats i en provlokal och i andra hand (om Folkhälsomyndigheten så rekommenderar) genomförs proven digitalt. Sista ansökningsdag för nationella stipendier är den 4 maj 2020.

Läs mer och ansök om nationella stipendier HÄR Öppnas i nytt fönster.

Akademiens verksamhet
Akademiens kansli håller öppet som vanligt men de som kan arbetar hemifrån den mesta av tiden. All akademiens mötesverksamhet och externa verksamhet genomförs digitalt eller skjuts på framtiden med löpande beslut om två veckor framåt i tiden.

För ytterligare information om olika stödformer och krispaket hänvisar vi till:
Konstnärsnämnden: https://www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden Länk till annan webbplats.
Kulturrådet: https://www.kulturradet.se/information-med-anledning-av-coronaviruset/ Länk till annan webbplats.
Musikerförbundet: https://www.musikerforbundet.se/musikerforbundets-krisfond/ Länk till annan webbplats.

För övrig information och restriktioner hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter.