Fortbildningsstipendium i ensemblespel

Pressmeddelande Ensemblestipendier

Fortbildningsstipendier i ensemblespel utdelas årligen till redan existerande ensembler inom klassisk musik, folkmusik och jazz, med en tydlig och kontinuerlig ensembleidentitet.

Stipendierna utformas i normalfallet för fortbildning efter avslutade reguljära studier och skräddarsys i samråd med respektive ensemble. Ingen medlem i ensemblen får vara äldre än 39 år. Företräde ges åt ensembler där majoriteten av medlemmarna är bosatta i Sverige.

Syftet med stipendierna är att möjliggöra en tids fortbildningsstudier för utvald(a) pedagog(er) i Sverige eller utomlands alternativt möjliggöra projekt som utvecklar ensemblen i konstnärligt hänseende. Kommersiella projekt (t.ex. skivinspelningar, kostnader - bl.a. gager - för konsertproduktioner, materielinköp och lokalhyra) kan inte komma ifråga för detta stipendium. Stipendiet kan heller inte användas för beställning av nyskrivna verk till ensemblen.

Det klingande resultatet av fortbildningen kan efter överenskommelse med stipendiaterna redovisas vid en konsert i Akademiens regi.


Ansökning
OBS! Sista ansökningsdag var den 10 maj 2023. Notera att ansökningar som inkommer senare än angivet datum inte kan godkännas.

Akademiens Stipendienämnd beslutar om vilka ensembler som kan komma ifråga för detta stipendium. Stipendienämnden kan också själv föreslå ensembler.

Beslutet baseras inte på provspelningar utan på dokumentation, inskickade inspelningar och på nämndledamöternas samlade kunskap om existerande ensembler. Observera att samtliga insända inspelningar ska vara filer i MP3-format och att det är viktigt att inspelningen är av god kvalitet.

Vid behov beslutar nämnden med stöd av inbjudna sakkunniga - främst inom musikområden som vid bedömningstillfället inte finns företrädda i nämnden.

INFORMATION 2023:

Information:
Information ENSEMBLESTIPENDIUM Pdf, 174.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsblankett:
Blankett ENSEMBLESTIPENDIUM Pdf, 189.1 kB, öppnas i nytt fönster.

 

2022 års fortbildningsstipendium i ensemblespel tilldelades:

 

Västanvinden

Västanvinden

 

Duo Magnus & Irina

Duo Magnus&Irina

 

Trio Alma

Trio Alma

 

Earendel Quintet

Earendel Quintet

Kontakt:
Lina Nilsson

Tel 08-407 18 08
E-post