Ensemblestipendier 2023

Fortbildningsstipendium i ensemblespel

2023 års fortbildningsstipendier i ensemblespel tilldelas åtta ensembler: BrassUnit, Duo Julia & Theo, Skallsjö Sommarorkester, BEQ (Bokros Electric Quartet), Johannes Gammelgaard Kvartett, Mappe3, Klyv-Olle Trio och Woodlands+Bäckafall.

Om stipendiet

Fortbildningsstipendier i ensemblespel utdelas årligen till redan existerande ensembler inom klassisk musik, folkmusik och jazz, med en tydlig och kontinuerlig ensembleidentitet.

Stipendierna utformas i normalfallet för fortbildning efter avslutade reguljära studier och skräddarsys i samråd med respektive ensemble. Ingen medlem i ensemblen får vara äldre än 39 år. Företräde ges åt ensembler där majoriteten av medlemmarna är bosatta i Sverige.

Syftet med stipendierna är att möjliggöra en tids fortbildningsstudier för utvald(a) pedagog(er) i Sverige eller utomlands alternativt möjliggöra projekt som utvecklar ensemblen i konstnärligt hänseende. Kommersiella projekt (t.ex. skivinspelningar, kostnader - bl.a. gager - för konsertproduktioner, materielinköp och lokalhyra) kan inte komma ifråga för detta stipendium. Stipendiet kan heller inte användas för beställning av nyskrivna verk till ensemblen.

Det klingande resultatet av fortbildningen kan efter överenskommelse med stipendiaterna redovisas vid en konsert i Akademiens regi.


Ansökan

OBS! Sista ansökningsdag var den 10 maj 2023. Notera att ansökningar som inkommer senare än angivet datum inte kan godkännas.

Akademiens Stipendienämnd beslutar om vilka ensembler som kan komma ifråga för detta stipendium. Stipendienämnden kan också själv föreslå ensembler.

Beslutet baseras inte på provspelningar utan på dokumentation, inskickade inspelningar och på nämndledamöternas samlade kunskap om existerande ensembler. Observera att samtliga insända inspelningar ska vara filer i MP3-format och att det är viktigt att inspelningen är av god kvalitet.

Vid behov beslutar nämnden med stöd av inbjudna sakkunniga - främst inom musikområden som vid bedömningstillfället inte finns företrädda i nämnden.