Nationella och lokala stipendier

Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) förvaltar ett stort antal stipendiefonder avsedda att främja unga musikers utbildning och vidareutveckling.

Stipendierna avser alla kompletterande och/eller fortsatta högre musikstudier. Två slag av högre studiestipendier finns att söka: Nationella stipendier och Lokala stipendier, se nedan.

Nationella stipendier

2024 års nationella stipendier kommer att utlysas under april månad med deadline i maj. Vidare information kommer inom kort.

Nationella stipendier kan sökas av instrumentalister och sångare inom konstmusik-, jazz- och folkmusikområdet samt av dirigenter, kompositörer och instrumenttekniker.

Studenter som vid provtillfället har påbörjat minst andra året på en masterutbildning i musik vid någon av landets musikhögskolor, eller musikhögskola/konservatorium utomlands, är välkomna att provspela.

Observera behörighetsreglerna för studenter antagna till operautbildning (vid OHS och HSM) eller utbildning i jazz, folkmusik, kördirigering eller orgel: Sökande får provspela/sjunga från det att de har påbörjat tredje året på en kandidatutbildning.

Behörighetsregler finns i det informationsmaterial som läggs ut på denna sida.

Provspelningar genomförs i september/oktober för instrumentalister, sångare och dirigenter. Kompositörer ska skicka in partitur och eventuella inspelningar under hösten (specifikt datum kommer).

Stipendiebeloppen varierar mellan 30 000 och 90 000 kronor.


Kungl. Musikaliska Akademien är mån om att samtliga sökande ska känna förtroende för stipendieverksamheten. Av det skälet tillämpas särskilt framtagna bedömningsrutiner för juryarbetet. Vi välkomnar också eventuella synpunkter och tips rörande stipendieverksamheten.

Lokala stipendier

Sista ansökningsdag för de lokala stipendierna var onsdagen den 18 oktober 2023. Nästa utlysning sker under hösten 2024.

Studenter inskrivna vid någon av landets musik- eller operahögskolor är välkomna att söka. Högskolorna administrerar själva dessa ansökningar. Stipendierna rekvireras från KMA på särskild rekvisitionsblankett som läggs ut på www.musikaliskaakademien.se/stipendier.

Stipendiebeloppen varierar mellan 7 500 och 20 000 kronor. Ansökan lämnas/skickas till den högskola där den sökande är inskriven. (Studenter vid HSM, MHM & KMH ansöker elektroniskt enligt särskilda rutiner vid högskolan)

Det går bra att söka de lokala stipendierna även om man sökt KMA:s nationella stipendier - men om man blir tilldelad ett nationellt stipendium kan man inte bli tilldelad ett lokalt stipendium samma år.

Blanketter och information läggs ut på www.musikaliskaakademien.se/stipendier i september varje år (finns i högermenyn).


 

INFORMATION:

Jenny Lind-stipendiet

Jenny Lind-stipendiet delades mellan 2020 och 2023 ut inom ramen för Kungl. Musikaliska Akademiens nationella stipendieprov och dess bedömningsrutiner.

• Här kan du läsa mer om stipendiet!
• Här kan du läsa mer om akademiens arbete med att fortsätta stipendieturnén!

 

Lina Nilsson
Tel 08-407 18 08
lina.nilsson(a)musikaliskaakademien.se