Nationella och lokala stipendier

Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) förvaltar ett stort antal stipendiefonder avsedda att främja unga musikstuderandes utbildning. Stipendierna avser alla kompletterande och/eller fortsatta högre musikstudier. Två slag av högre studiestipendier finns att söka: Nationella stipendier och Lokala stipendier, se nedan.

Nationella stipendier

Sista ansökningsdag till nationella stipendier för alla kategorier var den 3 maj 2023.

Nationella stipendier kan sökas av instrumentalister och sångare inom konstmusik-, jazz- och folkmusikområdet samt av dirigenter, kompositörer och instrumenttekniker.

Studenter som vid provtillfället har påbörjat minst andra året på en masterutbildning i musik vid någon av landets musikhögskolor, eller musikhögskola/konservatorium utomlands, är välkomna att provspela.

Observera behörighetsreglerna för studenter antagna till operautbildning (vid OHS och HSM) eller utbildning i jazz, folkmusik, kördirigering eller orgel: Sökande får provspela/sjunga från det att de har påbörjat tredje året på en kandidatutbildning.

Behörighetsregler finns i det informationsmaterial som läggs ut på denna sida i mars varje år. 

Provspelningar genomförs i september/oktober för instrumentalister, sångare och dirigenter. Kompositörer ska skicka in partitur och eventuella inspelningar senast den 1 september 2023.

Stipendiebeloppen varierar mellan 30 000 och 90 000 kronor.

Blanketter och information läggs normalt ut på www.musikaliskaakademien.se/stipendier i mars varje år.

Kungl. Musikaliska Akademien är mån om att samtliga sökande ska känna förtroende för stipendieverksamheten. Av det skälet tillämpas särskilt framtagna bedömningsrutiner för juryarbetet. Vi välkomnar också eventuella synpunkter och tips rörande stipendieverksamheten.

Lokala stipendier

De lokala stipendierna är nu utlysta.
Sista ansökningsdag är onsdagen den 18 oktober 2023.

Studenter inskrivna vid någon av landets musik- eller operahögskolor är välkomna att söka. Högskolorna administrerar själva dessa ansökningar. Stipendierna rekvireras från KMA på särskild rekvisitionsblankett som läggs ut på www.musikaliskaakademien.se/stipendier.

Stipendiebeloppen varierar mellan 7 500 och 20 000 kronor. Ansökan lämnas/skickas till den högskola där den sökande är inskriven. (Studenter vid HSM, MHM & KMH ansöker elektroniskt enligt särskilda rutiner vid högskolan)

Det går bra att söka de lokala stipendierna även om man sökt KMA:s nationella stipendier - men om man blir tilldelad ett nationellt stipendium kan man inte bli tilldelad ett lokalt stipendium samma år.

Blanketter och information läggs ut på www.musikaliskaakademien.se/stipendier i september varje år (finns i högermenyn).


 

INFORMATION:

Jenny Lind-stipendiet

Jenny Lind-stipendiet delas ut inom ramen för Kungl. Musikaliska Akademiens nationella stipendieprov och dess bedömningsrutiner.

Här kan du läsa mer om stipendiet!

 

Lina Nilsson
Tel 08-407 18 08
lina.nilsson(a)musikaliskaakademien.se