Dags att söka kyrkomusikstipendier

Nu är det dags att söka Johannes Johanssons stipendier på det kyrkomusikaliska området. Sista ansökningsdag är den 2 maj 2014.

Stipendier kan sökas för studieresor, utbildning, forskning samt mindre musikaliska projekt och kan gälla resekostnader, kursavgifter, litteratur, musikalier och liknande omkostnader. Det sökta beloppet bör ej överstiga 7000 SEK.
Nämnden välkomnar särskilt ansökningar som fokuserar nyskapande projekt/aktiviteter med förankring i svensk kyrkomusikalisk tradition.

Läs mer Öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterad:

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00