Stråkinstrumentfonden

Stiftelsen Stråkinstrumentfonden till Lars Järnåkers minne – Järnåkerfonden – är en självständig stiftelse i Kungliga Musikaliska Akademiens förvaltning. Stiftelsens lånar ut stråkinstrument till svenska och i Sverige verksamma instrumentalister. Stiftelsen grundades 1976 och bygger på donationerna av instrument och kapital från framlidne Erik Järnåker.

Många av Järnåkerfondens instrument är byggda av violinbyggarkonstens allra största namn. Framförallt omfattar samlingen italienska och franska instrument från 1700- och 1800-talen. Där ingår också fina exempel på senare tiders mästarinstrument.

Fondens instrument utlånas företrädesvis till unga begåvningar i samband med solistiska framträdanden, till framstående solister och kammarmusiker och till stämledare i professionella orkestrar och ensembler.

Läs mer på fondens egen hemsida. Länk till annan webbplats.