Ungdomsstipendier

Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) delar f.o.m. 2016 ut ett antal mindre stipendier genom nomineringar från av KMA utvalda gymnasieskolor med spetsutbildning i musik.

Ungdomsstipendierna går inte att söka.

Stipendierna är avsedda som ekonomiskt stöd till unga instrumentalister och sångare i gymnasieåldern som har förutsättningar för ett musikyrke
och som kanske kommer att välja ett sådant senare.

Agneta Lagström

Kontakt:
Lina Nilsson
Tel 08-407 18 08
lina.nilsson(a)musikaliskaakademien.se