Nyheter
 • Sverige och Norge nominerar fäbodbruk till kulturarv
  På Unescos lista över immateriellt kulturarv finns traditioner, seder och bruk från hela världen. Syftet är att synliggöra och öka medvetenheten om kulturarvens betydelse. Nu nominerar svenska regeringen, tillsammans med Norge, fäbodbruk till listan. För att komplettera nomineringen ombads Kungl. Musikaliska Akademien att skriva ett av många stödbrev, avgörande för ärendets behandling.
  Läs mer


 • KMA kritisk till förslaget att slopa elevens val
  Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) ställer sig kritisk till förslagen i promemorian Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan (Dnr U2022/04085). Promemorian föreslår att elevens val slopas för grundskolan, specialskolan och sameskolans timplan för att i stället omfördela timmarna till natur- och samhällsorienterade ämnen.

  Läs mer


 • Svensk musikutbildning behöver stärkas
  Inom ramen för projektet Musiklyftet publicerar idag Svensk Scenkonst, Kungl. Musikhögskolan och Kungl. Musikaliska Akademien en rapport om utbildningens betydelse för svenska musikers konkurrenskraft. Framgångarna för svenskt musikliv bygger på tidig introduktion till musiken och relevanta utbildningsmöjligheter på alla nivåer – från förskola till högre utbildning. Idag hotas musiklivets kompetensförsörjning av brister inom alla utbildningsnivåer och en osammanhängande utbildningskedja.

  Läs mer


 • Namninsamling för Musikaliska Kvarteret med över 23 000 underskrifter
  En namninsamling till stöd för Musikaliska Kvarteret, initierad av Sofia Winiarski, har samlat in över 23 000 underskrifter. Bakgrunden är att en rad scener i Stockholm har tvingats stänga de senaste tio åren och nu hotas även Musikaliska Kvarteret, som hyser inte mindre än fyra livescener, en hel orkester (Blåsarsymfonikerna), samt Kungl. Musikaliska Akademien.

  Läs mer

Stipendier

 • Dags att söka nationella stipendierna
  Sista ansökningsdag 3 maj
  Läs mer
 • Utlysning Christ Johnson-priserna 2023
  Sista ansökningsdag 15 april
  Läs mer
 • Stipendier till musikforskning
  Ansökan stängd
  Läs mer

Akademiens publikationer

Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie innehåller mer än 100 titlar inom de mest skiftande områden. Flera publikationer är kostnadsfritt nerladdningsbara. Läs mer. Öppnas i nytt fönster.

Akademien på Youtube

En del av akademiens evenemang filmas eller livestreamas och finns tillgängligt att titta på när som helst. Läs mer och titta.

Akademien på Instagram!

Kalendarium

2023-04-19 14.30
Bernadottebiblioteket

Bernadotteprogrammet – stipendie- och prisutdelning

Prisutdelning

Läs mer

2023-05-07 16.00
Stallet - Världens musik

Stipendieutdelning Albin Hagströms minnesfond

Konsert

Läs mer

2023-05-25 17.30
Kungl. Musikaliska Akademien

Sammankomst 2023

Ledamöterna sammanträder

Läs mer

2023-05-27 10.00
Kungl. Musikhögskolan

Blåsmusik i fokus på Blåsmusikens dag

Samtal

Läs mer

2023-06-08 13.00
Riddarhuset

Ädla skuggor, vördade fäder – ett seminarium om nationaloperan Gustaf Wasa

Forskningsseminarium

Läs mer

Musikens år 2021

Musikens-år-2021


Vi firade Musikens år 2021 och Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum med 170 musikaliska händelser runt om i hela Sverige från Ystad i söder till Piteå i norr.
Läs om jubileet här.

 

 

Levande Musikarv

Syftet med Levande musikarv är att tillgängliggöra den dolda svenska musikskatten och göra den till en självklar del av konsertrepertoaren. En stor del av den äldre svenska konstmusiken är idag otillgänglig eftersom notmaterial saknas eller är i så dåligt skick att det är oanvändbart. Det gäller även verk av våra mest framstående tonsättare. I Levande musikarvs databas hittar du information om hundratals svenska tonsättare och tusentals musikverk. Du kan även ladda ner notutgåvor helt gratis. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Unga tankar om musik

Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. I UTOM ska musikpersonligheter från alla genrer mötas, utvecklas, nätverka och tillsammans arbeta för framtidens inkluderande, utmanade, toleranta och djärva kulturklimat. Kungl. Musikaliska Akademien är Unga tankar om musiks beskyddare. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Sjungande barn

Alla barn ska få tillgång till sin röst med musiken som livslång resurs för självförtroende och hälsa. Vi har satt igång en landsomfattande rörelse som stärker samverkan mellan musikliv och skola, nationellt såväl som lokalt, där möjligheter och skäl för barns tillgång till sina röster synliggörs, utvecklas och där musikämnet i skolan värderas högt. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Akademien

”Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.”

Ur Kungl. Musikaliska Akademiens stadgar, fastställda av regeringen den 22 december 2020

Övrigt

Akademiens publikationer

Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie innehåller mer än 100 titlar inom de mest skiftande områden. Flera publikationer är kostnadsfritt nerladdningsbara. Läs mer. Öppnas i nytt fönster.

Akademien på Youtube

En del av akademiens evenemang filmas eller livestreamas och finns tillgängligt att titta på när som helst. Läs mer och titta.

Akademien på Instagram!