Nyheter
 • Öppet brev till Lotta Edholm
  Öppet brev till skolminister Lotta Edholm och utbildningsutskottet med anledning av diskussionen om estetiska ämnen. Med anledning av den senaste tidens skriverier som ifrågasätter värdet av praktisk-estetiska ämnen som musik, bild och slöjd finns uppenbarligen ett behov av att klargöra betydelsen av dessa ämnens plats i skolan.
  Läs mer


 • De förtjänar musikaliskt förtjänsttecken
  Kungl. Musikaliska Akademiens förtjänsttecken i guld tilldelas personer som med kompetens och hängivet arbete bidragit till verksamheten. År 2023 tilldelas Kungl. Musikaliska Akademiens förtjänsttecken i guld Agneta Engblom och Agneta Lagström Nyberg för sina mångåriga och avgörande insatser för akademien.

  Läs mer


 • De belönas för sina musikaliska insatser
  Under Kungl. Musikaliska Akademiens Högtidssammankomst den 27 november delades stipendier och priser ut till fyra pedagoger och två forskare, som belönas för sina enastående insatser för musiklivet. Diplomen delades ut av Prinsessan Christina fru Magnuson till musikforskaren Carl Holmgren , musikforskaren Margareta Jersild , pianopedagogen Patrick Jovell , rytmikpedagogen Annika Josefsson , musikpedagogen Maria Ringsén och slagverksläraren Lennart Gruvstedt .

  Läs mer


 • Årets musikaliska medaljer
  Medaljen för Tonkonstens Främjande är Kungl. Musikaliska Akademiens främsta utmärkelse. Sedan 1945 har medaljen delats ut vid akademiens Högtidssammankomst till högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv. 2023 års medaljörer är, från vänster R. Axel Unnerbäck, Jan Risberg, Anna Lindal, Susanna Lindmark och Ale Möller.

  Läs mer

Stipendier

 • Albin Hagströms Minnesfond
  Sista ansökningsdag 15 december 2023
  Läs mer
 • Stipendier inom Bernadotteprogrammet
  Sista ansökningsdag 15 december 2023
  Läs mer
 • Stipendier inom Allan Petterssons Musikstiftelse
  Ansökan stängd
  Läs mer

Akademiens publikationer

Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie innehåller mer än 100 titlar inom de mest skiftande områden. Flera publikationer är kostnadsfritt nerladdningsbara. Läs mer. Öppnas i nytt fönster.

Akademien på Youtube

En del av akademiens evenemang filmas eller livestreamas och finns tillgängligt att titta på när som helst. Läs mer och titta.

Akademien på Instagram!

Kalendarium

2023-12-14 17.30
Kungl. Musikaliska Akademien

Sammankomst 2023

Ledamöterna sammanträder

Läs mer

2024-01-13 18.00
Berwaldhallen

Final i Solistpriset 2024

Konsert/musiktävling

Läs mer

2024-02-15 17.30
Kungl. Musikaliska Akademien

Sammankomst 2024

Ledamöterna sammanträder

Läs mer

2024-05-23 17.30
Kungl. Musikaliska Akademien

Sammankomst 2024

Ledamöterna sammanträder

Läs mer

2024-10-08 17.30
Kungl. Musikaliska Akademien

Sammankomst 2024

Ledamöterna sammanträder

Läs mer

Musikens år 2021

Musikens-år-2021


Vi firade Musikens år 2021 och Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum med 170 musikaliska händelser runt om i hela Sverige från Ystad i söder till Piteå i norr.
Läs om jubileet här.

 

 

Levande Musikarv

Syftet med Levande musikarv är att tillgängliggöra den dolda svenska musikskatten och göra den till en självklar del av konsertrepertoaren. En stor del av den äldre svenska konstmusiken är idag otillgänglig eftersom notmaterial saknas eller är i så dåligt skick att det är oanvändbart. Det gäller även verk av våra mest framstående tonsättare. I Levande musikarvs databas hittar du information om hundratals svenska tonsättare och tusentals musikverk. Du kan även ladda ner notutgåvor helt gratis. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Unga tankar om musik

Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. I UTOM ska musikpersonligheter från alla genrer mötas, utvecklas, nätverka och tillsammans arbeta för framtidens inkluderande, utmanade, toleranta och djärva kulturklimat. Kungl. Musikaliska Akademien är Unga tankar om musiks beskyddare. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Sjungande barn

Alla barn ska få tillgång till sin röst med musiken som livslång resurs för självförtroende och hälsa. Vi har satt igång en landsomfattande rörelse som stärker samverkan mellan musikliv och skola, nationellt såväl som lokalt, där möjligheter och skäl för barns tillgång till sina röster synliggörs, utvecklas och där musikämnet i skolan värderas högt. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Akademien

”Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.”

Ur Kungl. Musikaliska Akademiens stadgar, fastställda av regeringen den 22 december 2020

Övrigt

Akademiens publikationer

Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie innehåller mer än 100 titlar inom de mest skiftande områden. Flera publikationer är kostnadsfritt nerladdningsbara. Läs mer. Öppnas i nytt fönster.

Akademien på Youtube

En del av akademiens evenemang filmas eller livestreamas och finns tillgängligt att titta på när som helst. Läs mer och titta.

Akademien på Instagram!