Nyheter
 • Gunnar och Judith de Frumeries stipendier 2022
  Klarinettisterna Staffan Mårtensson och Thorsten Johanns tilldelas 2022 års Gunnar och Judith de Frumeries stipendier på 35 000 kr vardera. Gunnar och Judith de Frumeries Stipendiefond utdelar stipendier till personer som "under en mångårig gärning visat sig värdesätta samt föra vidare eller på annat sätt befrämja svensk tonkonst, i första hand Gunnar de Frumeries verk och/eller intresset för hans tonkonst".
  Läs mer


 • Rasmus Jönsson Hansson vinner Blåsmusikpriset 2023
  Slagverkaren Rasmus Jönsson Hansson från Strömstad utsågs på kvällen den 20 januari till vinnare i den stora finalen av Blåsmusikpriset – Sveriges största tävling för solister på blås- och slagverksinstrument. Finalen avgjordes under stenhård konkurrens på Malmö Live där finalisterna spelade tillsammans med Marinens Musikkår under ledning av Alexander Hanson.

  Läs mer


 • Årets Järnåkerstipendiater utsedda!
  Stiftelsen Saltö, inrättad av donatorn Erik Järnåker, har sedan 2009 premierat betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare. Saltöstiftelsens Järnåkerstipendium 2022 om 100 000 kr tilldelas tonsättaren Henrik Denerin för verket collide (2021). Även stråkmusikstuderande cellisten Lydia Hillerudh och violasten Albin Uusijärvi mottar stipendium om 75 000 kr ur Järnåkerfonden.

  Läs mer


 • Vi behöver fler scener för levande musik, inte färre
  Det är med stor oro som Kungl. Musikaliska Akademien följer händelserna kring det plötsligt nedläggningshotade Musikaliska kvarteret. Samtidigt saknar akademiens egna förhandlingar med Statens fastighetsverk en lösning.

  Läs mer

Stipendier

 • Stipendier till musikforskning
  Sista ansökningsdag 1 mars
  Läs mer
 • Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi
  Sista ansökningsdag 1 mars
  Läs mer
 • Anders Lönns resestipendium
  Sista ansökningsdag 1 mars
  Läs mer

Musikens år 2021

Musikens-år-2021


Vi firade Musikens år 2021 och Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum med 170 musikaliska händelser runt om i hela Sverige från Ystad i söder till Piteå i norr.
Läs om jubileet här.

Akademien på Instagram!

Akademien på Youtube

En del av akademiens evenemang filmas eller livestreamas och finns tillgängligt att titta på när som helst. Läs mer och titta.

Akademiens publikationer

Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie innehåller mer än 100 titlar inom de mest skiftande områden. Läs mer. Öppnas i nytt fönster.

Kalendarium

2023-02-09 10.05
Folk och Kultur

Samtal om musiklivets utbildningskedja

Seminarium

Läs mer

2023-03-21 09.00
Kungl. Musikhögskolan

Riksting för västerländsk konstmusik

Konferens

Läs mer


Akademien på Spotify!

Upptäck musikens klingande skattgömmor med oss! Varje vecka under 2021 fick vi lära känna en av akademiens ledamöter genom deras egna spellistor med favoritlåtar. Läs mer

Levande Musikarv

Syftet med Levande musikarv är att tillgängliggöra den dolda svenska musikskatten och göra den till en självklar del av konsertrepertoaren. En stor del av den äldre svenska konstmusiken är idag otillgänglig eftersom notmaterial saknas eller är i så dåligt skick att det är oanvändbart. Det gäller även verk av våra mest framstående tonsättare. I Levande musikarvs databas hittar du information om hundratals svenska tonsättare och tusentals musikverk. Du kan även ladda ner notutgåvor helt gratis. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Unga tankar om musik

Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. I UTOM ska musikpersonligheter från alla genrer mötas, utvecklas, nätverka och tillsammans arbeta för framtidens inkluderande, utmanade, toleranta och djärva kulturklimat. Kungl. Musikaliska Akademien är Unga tankar om musiks beskyddare. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjungande barn

Alla barn ska få tillgång till sin röst med musiken som livslång resurs för självförtroende och hälsa. Vi har satt igång en landsomfattande rörelse som stärker samverkan mellan musikliv och skola, nationellt såväl som lokalt, där möjligheter och skäl för barns tillgång till sina röster synliggörs, utvecklas och där musikämnet i skolan värderas högt. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Akademien

”Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.”

Ur Kungl. Musikaliska Akademiens stadgar, fastställda av regeringen den 22 december 2020

Övrigt

Akademien på Instagram!

Akademien på Youtube

En del av akademiens evenemang filmas eller livestreamas och finns tillgängligt att titta på när som helst. Läs mer och titta.

Akademiens publikationer

Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie innehåller mer än 100 titlar inom de mest skiftande områden. Läs mer. Öppnas i nytt fönster.


Akademien på Spotify!

Upptäck musikens klingande skattgömmor med oss! Varje vecka under 2021 fick vi lära känna en av akademiens ledamöter genom deras egna spellistor med favoritlåtar. Läs mer