Dorothy Irvings stipendiefond

Den hyllade sångerskan och sångpedagogen Dorothy Irving gav under sin långa karriär tusentals konserter, inspirerade och utbildade flera generationer unga musiker och utmanade rådande föreställningar om hur musik skulle presenteras för en publik. Dorothy Irvings stipendiefond syftar till att främja och bevara liedkonsten i hennes anda.

Stipendiet delas ut vartannat år med första utdelning den 23 januari 2023, på Dorothy Irvings födelsedag, då också pristagarkonserten i Grünewaldsalen ägde rum. Stipendiaterna delar på en summa om 200 000 kr samt får rättighet att använda en filminspelning av pristagarkonserten.

Vem kan söka
Stipendiet ska tilldelas en konstnärligt högtstående duo bestående av sångare eller sångerska och pianist som kontinuerligt samarbetar. Duon ska ha sin huvudsakliga verksamhet i Sverige.

Masterclass 2024
Nu kan du söka masterclass i lieder och romanser för sång- och piano-duor. Läs mer här!

Första stipendiemottagarna:
Anna Bæk Christensen och Octavian Leyva Dragomir är de första mottagarna av Dorothy Irvingstipendiet.
Läs mer om stipendiaterna här.

Ansökningsförfarande 2022:
Stipendieprov för duor med sångare och pianist sker 22 och 23 oktober i Ledamotssalen på Kungl. Musikaliska Akademien i Stockholm, där de sökande framträder med 3-4 sånger av omväxlande karaktär under högst 20 minuter. Vid bedömningen läggs särskild vikt vid den konstnärliga helheten, där muntlig presentation av sångerna utgör en väsentlig komponent.

En ansökan som innehåller namn på sökande, beskrivning av samarbetet samt planerad repertoar för eventuell provspelning skickas till: dis@musikaliskaakademien.se


Kontaktperson:

Alexandra Büchel, ordförande, dis@musikaliskaakademien.se

Ansökningsförfarande pdf. Pdf, 149.9 kB.

Biografi Dorothy Irving. Pdf, 177.5 kB.

 

Stipendiemottagare

2022
Anna Bæk Christensen och Octavian Leyva Dragomir