Anders Lönns resestipendium

Anders Lönns resestipendium är instiftat för att uppmuntra till svenskt deltagande i IAML:s konferens som äger rum under sommarhalvåret varje år på olika platser runt om i världen. International Association of Music Libraries, Archives and Documentation (IAML) är en internationell förening som syftar till att stödja de som är yrkesverksamma inom musikbibliotek, dokumentation eller arkiv och den har en svensk underavdelning Svensk Musikbiblioteksförening (SMBF). Stipendiemedel kan sökas med avsikt att täcka kostnader för resa, hotell samt konferensavgift.
Information om 2024 års konferens här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stipendiet kan sökas både av studenter och yrkesverksamma. Ingen särskild blankett för ansökan behövs.

Ansökan skickas in som en (1) fil i pdf-format inklusive bilagor och ska ha följande innehåll:

  • Kortfattad beskrivning av det ändamål för vilket stipendium söks, inkl. uppgift om huruvida medel till samma eller liknande ändamål söks från annat håll.
  • Kort CV (1 sida).
  • Kostnadskalkyl.

Ansökan ska skickas i pdf-format. Till ansökan ska inte fogas andra bilagor än de ovan nämnda. Alla dokument som hör till ansökan ska inkluderas i en pdf-fil. Ansökan skickas alltså in digitalt som en fil i pdf-format.

Redovisning av bidrag
Den som erhållit bidrag ska inom sex månader från att bidraget rekvirerats lämna en utförlig rapport till akademien om hur stipendiet/bidraget använts samt redovisa kostnader tillsammans med kvitton. Inlämnad rapport är en förutsättning för att kunna erhålla ytterligare stipendier och bidrag.


Tidigare utdelade stipendier:

2023 Monika Glimskär
2020 Tobias Danielsson
2019 Sebastian Lindblom
2018 Niklas Bogren Persson
2017 Besa Spahiu och Anna-Karin Skansen
2016 Inger Jullander
2015 Lena Nettelbladt
2014 Kerstin Carpvik
2013 Mathias Boström och Blekinge Musiksamlingar
2012 Anders Cato
2011 Inger Enquist


Kontakt:
Pia Bygdéus
Forskningssekreterare
pia.bygdeus(a)musikaliskaakademien.se
0734-457642