Anders Lönns resestipendium

Anders Lönns resestipendium är instiftat för att uppmuntra till svenskt deltagande i IAML:s konferens som äger rum under sommarhalvåret varje år på olika platser runt om i världen. International Association of Music Libraries, Archives and Documentation (IAML) är en internationell föreningen som syftar till att stödja de som är yrkesverksamma inom musikbibliotek, dokumentation eller arkiv och den har en svensk underavdelning Svensk Musikbiblioteksförening (SMBF). Stipendiemedel kan sökas med avsikt att täcka kostnader för resa, hotell samt konferensavgift. År 2021 hålls konferensen enbart online. Inget stipendium delas ut ur fonden 2021. 2022 planeras en konferens i Prag.

Stipendiet kan sökas både av studenter och yrkesverksamma. Ingen särskild blankett för ansökan behövs.

Sista ansökningsdag 1 mars 2023

Ansökan skickas till

pia.bygdeus(a)musikaliskaakademien.se

Tidigare utdelade stipendier:

2020 Tobias Danielsson
2019 Sebastian Lindblom
2018 Niklas Bogren Persson
2017 Besa Spahiu och Anna-Karin Skansen
2016 Inger Jullander
2015 Lena Nettelbladt
2014 Kerstin Carpvik
2013 Mathias Boström och Blekinge Musiksamlingar
2012 Anders Cato
2011 Inger Enquist


Kontakt:
Pia Bygdéus
Forskningssekreterare
pia.bygdeus(a)musikaliskaakademien.se
0734-457642