Bernadotteprogrammet

Bernadotteprogrammet

Ansökan om stipendium 2024

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Musikaliska Akademien för 2024 två stipendier, om vardera upp till 125 000 kr, för ett vetenskapligt och/eller konstnärligt projekt inom musikområdet. Projektansökningar med forskningsanknytning prioriteras. 

Behöriga att söka är: 

• Doktorand eller disputerad musikforskare (inom konstnärlig forskning i musik, musikpedagogik eller musikvetenskap) med en examen som vid ansökningstillfället inte är äldre än fem år. 

• Utövande musiker och tonsättare med masterexamen från musikhögskola eller annan utbildning på motsvarande nivå. 

Endast sökande som huvudsakligen är verksamma i Sverige är behöriga att söka. 

Läs om anskningsförfarande här. Pdf, 130.6 kB.

Ansökan skickas till: adm@musikaliskaakademien.se

Ansökan ska vara Kungl. Musikaliska Akademien tillhanda senast fredagen den 15 december 2023 kl.12.00.

Information (pdf) Pdf, 130.6 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Stipendieutdelning Bernadotteprogrammet 2023

Stipendieutdelning 2023. Foto Björn Strömfeldt / Konstakademien

Stipendier inom Bernadotteprogrammet

 Kungl. Musikaliska Akademien tillsammans med Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syfte att gagna doktorander och postdoktorala forskare samt yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter. 

Samverkansformen, som fått namnet Bernadotteprogrammet, har som syfte att erbjuda akademisk fördjupning för yngre forskare och högskoleutbildade konstnärliga utövare. Fördjupningen är tänkt att kunna genomföras i projektform under högst ett år från det att stipendiet utdelats. Ett mål är att varje stipendiat genom programmet ska utöka sitt akademiska nätverk utanför det egna expertisområdet, och genom sitt stipendiearbete ges möjlighet att också bidra med egna förvärvade kunskaper i detta utökade nätverk. 

Projektet ska i någon form reflektera minst två av de samverkande akademiernas kompetensområden, exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer, och därigenom både utnyttja akademiernas olika kapaciteter och bidra till interdisciplinär utveckling. Akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Varje projekt ska efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademi och dess stipendiater. 

 

Bernadotteprogrammet 2023

Kungl. Musikaliska Akademien har beslutat att tilldela Bernadotteprogrammets stipendium 2023 till folksångerskan och musikforskaren Kristin Jonzon och musikforskaren Elin Kanhov om 125 000 kr vardera.

Kristin Jonzon, doktorand vid University of Aberdeen i Skottland, tilldelas stipendiet för sitt forskningsprojekt Han kun’ int’ spela sôm I sang’: en empirisk undersökning av intonation i ett urval svenska arkivinspelningar med folklig vissång.

Elin Kanhov, doktorand vid Stockholms universitet, tilldelas stipendiet för sitt forskningsprojekt Vad kan musik göra för miljön? En studie över tre verk av nutida svenska tonsättare som genom musik och ekopoesi sätter miljö och klimat i fokus.

För mer information om samtliga stipendiater inom Bernadotteprogrammet, se respektive akademis hemsida.

Bernadotteprogrammet utvidgas med Bernadottepriset

Föreningen Svenskbyborna tilldelas Bernadottepriset, som delas ut för första gången i år. Föreningen uppmärksammas för sin kunskapsspridning om svenskättlingarna i Gammalsvenskby i Ukraina. Läs mer här.

Mårten Nehrfors Hultén

Stipendiater 2023

Kristin Jonzon

Bernadotteprogrammets stipendiat vid Kungl. Musikaliska Akademien 2023 är Kristin Jonzon. Hon är doktorand vid University of Aberdeen i Skottland.

Bernadottestipendiat

Elin Kanhov

Bernadotteprogrammets stipendiat vid Kungl. Musikaliska Akademien 2023 är Elin Kanhov. Hon är doktorand vid Stockholms Universitet.

Tidigare stipendiater: 

2022

Susanna Leijonhufvud
Rapport Pdf, 15 MB.
Magnus Bunnskog

2021

Mårten Nehrfors Hultén
Rapport Pdf, 75.6 kB.

2020

Emma Frid
Rapport Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Kerstin Frödin
Rapport Pdf, 109.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Anna Paradiso Laurin
Rapport Pdf, 153.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Magnus Florin
Anna Einarsson
Rapport Einarsson och Florin Pdf, 113.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2018

Meghan Quinlan
Rapport Pdf, 106.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Daniel Stighäll
Rapport Pdf, 6.8 MB.
Mischa van Kan (delad tillsammans med Gustaf Adolfsakademien)
Rapport Pdf, 162.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2017

Kim Hedås och Christina Ouzounidis
Per Högberg
Rapport Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

2016

Fredrik Nyberg och Sten Sandell
Utdrag ur essä Pdf, 131.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Unga tankar om musik
Rapport Pdf, 156.1 kB, öppnas i nytt fönster.