Bernadotteprogrammet

Bernadotteprogrammet

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan fem kungliga akademier: Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, och delar årligen ut forskningsstipendier till yngre forskare och yngre konstnärer.

Stipendiaterna inom Bernadotteprogrammet får i organiserad form tillgång till den breda kompetens som de samverkande akademierna tillsammans utgör och besitter.


Stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2024

Kungl. Musikaliska Akademien tilldelar två stipendier inom Bernadotteprogrammet 2024 om 125 000 kr vardera.

Daniel Fjellström, tonsättare och Vanja Hamidi Isacson, dramatiker och librettist, för projektet Utvecklandet av en flerspråkig hybridkomposition.

Kristine West, flöjtist, för projektet Historiska flöjter i svensk folkmusiktradition.

 

Stipendieutdelning Bernadotteprogrammet 2023

Stipendieutdelning 2024. Foto Björn Strömfeldt / Konstakademien


Stipendier inom Bernadotteprogrammet

Kungl. Musikaliska Akademien tillsammans med Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syfte att gagna doktorander och yngre postdoktorala forskare samt yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Samverkansformen, som fått namnet Bernadotteprogrammet, har som syfte att erbjuda akademisk fördjupning för yngre forskare och högskoleutbildade konstnärliga utövare. Fördjupningen är tänkt att kunna genomföras i projektform under högst ett år från det att stipendiet utdelats. Ett mål är att varje stipendiat genom programmet ska utöka sitt akademiska nätverk utanför det egna expertisområdet, och genom sitt stipendiearbete ges möjlighet att också bidra med egna förvärvade kunskaper i detta utökade nätverk.

Projektet ska i någon form reflektera minst två av de samverkande akademiernas kompetensområden, exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer, och därigenom både utnyttja akademiernas olika kapaciteter och bidra till interdisciplinär utveckling. Akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Varje projekt ska efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademi och dess stipendiater.

Ansökan om stipendium

ANSÖKAN STÄNGD. Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Musikaliska Akademien för 2024 två stipendier, om vardera upp till 125 000 kr, för ett vetenskapligt och/eller konstnärligt projekt inom musikområdet. Projektansökningar med forskningsanknytning prioriteras.

Behöriga att söka: se information om ansökningsförfarande Pdf, 130 kB.

 

Bernadotteprogrammet 2023

Kungl. Musikaliska Akademien har beslutat att tilldela Bernadotteprogrammets stipendium 2023 till folksångerskan och musikforskaren Kristin Jonzon och musikforskaren Elin Kanhov om 125 000 kr vardera.

Kristin Jonzon, doktorand vid University of Aberdeen i Skottland, tilldelas stipendiet för sitt forskningsprojekt Han kun’ int’ spela sôm I sang’: en empirisk undersökning av intonation i ett urval svenska arkivinspelningar med folklig vissång.

Elin Kanhov, doktorand vid Stockholms universitet, tilldelas stipendiet för sitt forskningsprojekt Vad kan musik göra för miljön? En studie över tre verk av nutida svenska tonsättare som genom musik och ekopoesi sätter miljö och klimat i fokus.

För mer information om samtliga stipendiater inom Bernadotteprogrammet, se respektive akademis hemsida.

Bernadottepriset - en del av Bernadotteprogrammet

Professor emeritus Gunnar Bjursell tilldelas Bernadottepriset 2024 om 200 000 kronor för sin mångåriga forskning – och stora folkbildande insats – om kulturellt engagemang och dess effekter på hjärnan, välbefinnandet och hälsan. Läs mer här.

Kristine West

Stipendiater 2024

Kristine West • Bernadotteprogrammets stipendiat vid Kungl. Musikaliska Akademien 2024 är flöjtisten Kristine West.

Vanja Hamidi Isacson

Vanja Hamidi Isacson • Bernadotteprogrammets stipendiat vid Kungl. Musikaliska Akademien 2024 är dramatiker och librettist Vanja Hamidi Isacson.

Daniel Fjellström

Daniel Fjellström • Bernadotteprogrammets stipendiat vid Kungl. Musikaliska Akademien 2024 är tonsättare Daniel Fjellström.

Tidigare stipendiater: 

2023

Kristin Jonzon
Elin Kanhov

2022

Susanna Leijonhufvud
Rapport Pdf, 15 MB.
Magnus Bunnskog

2021

Mårten Nehrfors Hultén
Rapport Pdf, 75.6 kB.

2020

Emma Frid
Rapport Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Kerstin Frödin
Rapport Pdf, 109.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Anna Paradiso Laurin
Rapport Pdf, 153.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Magnus Florin
Anna Einarsson
Rapport Einarsson och Florin Pdf, 113.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2018

Meghan Quinlan
Rapport Pdf, 106.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Daniel Stighäll
Rapport Pdf, 6.8 MB.
Mischa van Kan (delad tillsammans med Gustaf Adolfsakademien)
Rapport Pdf, 162.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2017

Kim Hedås och Christina Ouzounidis
Per Högberg
Rapport Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

2016

Fredrik Nyberg och Sten Sandell
Utdrag ur essä Pdf, 131.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Unga tankar om musik
Rapport Pdf, 156.1 kB, öppnas i nytt fönster.