Bernadotteprogrammet

Bernadotteprogrammet

 

Ansökan om stipendium 2023

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Musikaliska Akademien för 2023 ett stipendium (upp till 125 000 kr) för ett konstnärligt och/eller vetenskapligt projekt inom musikområdet. Projektansökningar med forskningsanknytning prioriteras. Innehållet i projektet kommer att skräddarsys efter den utvalda stipendiatens/de utvalda stipendiaternas behov och förutsättningar.

Behöriga att söka är:

• Utövande musiker och tonsättare med masterexamen från musikhögskola eller annan utbildning på motsvarande nivå.

• Doktorand eller disputerad musikforskare (inom konstnärlig forskning i musik, musikpedagogik eller musikvetenskap) med en examen som vid ansökningstillfället inte är äldre än fem år.

Endast sökande som är eller under en längre tid har varit huvudsakligen verksamma i Sverige är behöriga att söka.

Ansökan ska innehålla:

1) sökandes CV (1 sida) samt, i förekommande fall, en förteckning över sökandens 10 viktigaste publicerade arbeten.

2) projektrubrik

3) sammanfattning av projektet (max 150 ord)

4) beskrivning av projektet (max 10 000 tecken). I projektbeskrivningen ska tydligt framgå
– projektets innehåll och syfte
– projektets tänkta genomförande
– hur projektet relaterar till annan akademis (andra akademiers) verksamhetsområden
–hur projektet är tänkt att redovisas

Till ansökan ska också fogas uppgifter om det bankkonto som stipendiet ska överföras till. För utländska bankkonton ska även BIC/SWIFT-kod och IBAN-nummer anges.

Inga övriga bilagor ska fogas till ansökan.

Ansökan skickas till: adm@musikaliskaakademien.se

Ansökan ska vara Kungl. Musikaliska Akademien tillhanda senast måndagen den 12 december 2022 kl.12.00.

Information (pdf) Pdf, 127.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Bernadotteprogrammet 2022

Kungl. Musikaliska Akademien har beslutat tilldela tonsättaren Magnus Bunnskog och musikpedagogen Susanna Leijonhufvud Akademiens Bernadottestipendier om 100 000 kr vardera, för år 2022.

Magnus Bunnskog, tonsättare, för projektet ”Ett augmenterat hörspel – komponerad teater”, som ska bli ett komponerat teaterverk för levande och inspelade röster, talade och sjungna, samt levande och elektronisk musik, med libretto av dramatikern Sigrid Herrault.

Susanna Leijonhufvud, Fil. dr i musikpedagogik, för projektet ”Folkmusik till Skansen och mazurkor till Harg”, som avser kartlägga musiklivet i de uppländska trakterna kring Hargs bruk under 1800-talets senare hälft. Projektets fokus är en enskild spelman och hans repertoar, men samtidigt växer etnologiska, sociologiska och musikpedagogiska frågor fram i periferin.


Bernadottestipendiater 2022 mottar diplom i Kungliga Slottets Bernadottebibliotek.

Foto Björn Strömfeldt / Konstakademien

Bernadottestipendierna

Kungl. Musikaliska Akademien tillsammans med Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syfte att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Samverkansformen, som fått namnet Bernadotteprogrammet, har som syfte att erbjuda akademisk fördjupning på postdoktoral nivå eller efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande. Fördjupningen är tänkt att kunna genomföras i projektform under högst ett år från det att stipendiet utdelats.

Ett mål är att varje stipendiat genom programmet ska utöka sitt akademiska nätverk utanför det egna expertisområdet, och genom sitt stipendiearbete ges möjlighet att också bidra med egna förvärvade kunskaper i detta utökade nätverk.

Projektet ska i någon form reflektera minst två av de samverkande akademiernas kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom både utnyttja akademiernas olika kapaciteter och bidra till interdisciplinär utveckling.

Akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Varje projekt ska efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademi och dess stipendiater.


 

Mårten Nehrfors Hultén

Stipendiater 2022

Susanna Leijonhufvud

Bernadotteprogrammets stipendiat vid Kungl. Musikaliska Akademien 2022 är Susanna Leijonhufvud. Hon arbetar som lektor vid Kungliga Musikhögskolan och Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Bernadottestipendiat

Magnus Bunnskog

Bernadotteprogrammets stipendiat vid Kungl. Musikaliska Akademien 2022 är Magnus Bunnskog. Han är tonsättare och arbetar som dramaturg och konstnärlig ledare på Audiorama. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidigare stipendiater: 

2021

Mårten Nehrfors Hultén
Rapport Pdf, 75.6 kB.

2020

Emma Frid
Rapport Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Kerstin Frödin
Rapport Pdf, 109.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Anna Paradiso Laurin
Rapport Pdf, 153.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Magnus Florin
Anna Einarsson
Rapport Einarsson och Florin Pdf, 113.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2018

Meghan Quinlan
Rapport Pdf, 106.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Daniel Stighäll
Rapport Pdf, 6.8 MB.
Mischa van Kan (delad tillsammans med Gustaf Adolfsakademien)
Rapport Pdf, 162.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2017

Kim Hedås och Christina Ouzounidis
Per Högberg
Rapport Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

2016

Fredrik Nyberg och Sten Sandell
Utdrag ur essä Pdf, 131.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Unga tankar om musik
Rapport Pdf, 156.1 kB, öppnas i nytt fönster.