Johannes Johanssons donation för kyrkomusik

Kungl. Musikaliska Akademien förfogar genom Johannes Johanssons donation för kyrkomusik över medel till stipendier på det kyrkomusikaliska området.

Stipendier kan sökas för studieresor, utbildning, forskning samt mindre musikaliska projekt och kan gälla resekostnader, kursavgifter, litteratur, musikalier och liknande omkostnader.

Det sökta beloppet bör ej överstiga 20 000 SEK.

Nämnden välkomnar särskilt ansökningar som fokuserar nyskapande projekt/aktiviteter med förankring i svensk kyrkomusikalisk tradition.

 

Under 2021 beviljades 80 000 kronor, till:

Unni Eriksdotter och Katarina Rudérus: Kompositionsprojekt, där texter av Ylva Eggehorn tonsatts.

Hanna Forsblad: Bidrag för inspelning av Frälsarkranssångerna.

Nora Karhuluoma: Bidrag för att genomföra konsertprojekt med nutida kyrkomusik.

Anders Näsholm: Bidrag för lektioner för David Cassan i Paris

 

Ansökan och behörighet

Ansökningar behandlas i vanliga fall i slutet av maj månad varje år och ansökan ska vara Akademien tillhanda senast den 10 maj 2022.

Behöriga att söka är kyrkomusikerstuderande och verksamma kyrkomusiker. Ansökan skickas digitalt som ett pdf-dokument till KMA och skall innehålla:

1. Personlig presentation och meritförteckning som är relevant för ansökan (max 2 sidor),
2. Utförlig beskrivning av vad ansökan avser, dess kyrkomusikaliska relevans samt hur medlen förväntas bidra till kyrkomusikalisk utveckling och den sökandes förkovran (max 3 sidor),  
3. Specifikation över uppskattade kostnader (max 1 sida).

Ansökan i pdf-format skickas till:
helena.karlsson(a)musikaliskaakademien.se
Ange följande i ämnesraden: Ansökan Johannes Johanssons donation

Redovisning
Beviljat stipendium förutsätter återrapportering inom ett år.

Kontaktpersoner

Karin Johansson
Musikhögskolan i Malmö
Lunds universitet
Box 8203
200 41 Malmö
040-325417
070-6912920
karin.johansson(a)mhm.lu.se

Helena Karlsson
Kungl. Musikaliska Akademien
Blasieholmstorg 8
111 48 Stockholm
08-4071811
helena.karlsson(a)musikaliskaakademien.se