Johannes Johanssons donation för kyrkomusik

Kungl. Musikaliska Akademien förfogar genom Johannes Johanssons donation för kyrkomusik över medel till stipendier på det kyrkomusikaliska området: studieresor, utbildning, forskning samt mindre musikaliska projekt och kan gälla resekostnader, kursavgifter, litteratur, musikalier och liknande omkostnader.

Nämnden välkomnar särskilt ansökningar som fokuserar nyskapande projekt/aktiviteter med förankring i svensk kyrkomusikalisk tradition.

Det kommer inte att vara möjligt att söka stipendier under 2023.

Behörighet och ansökan

Behöriga att söka är kyrkomusikerstuderande och verksamma kyrkomusiker. Ansökan skickas digitalt som ett pdf-dokument till KMA och skall innehålla:

1. Personlig presentation och meritförteckning som är relevant för ansökan (max 2 sidor),
2. Utförlig beskrivning av vad ansökan avser, dess kyrkomusikaliska relevans samt hur medlen förväntas bidra till kyrkomusikalisk utveckling och den sökandes förkovran (max 3 sidor),  
3. Specifikation över uppskattade kostnader (max 1 sida).


Redovisning
Beviljat stipendium förutsätter återrapportering inom ett år.

Fonden lades ned under 2022.