Stipendier för musikforskning

Kungl. Musikaliska Akademien förfogar över medel till musikforskning, dels i form av stipendier och priser, dels i form av stöd för studier utomlands och för projekt av mindre omfattning.

Ansökningsdatum
Stipendier kan sökas två gånger per år, vår och höst. Ansökan ska vara Akademien tillhanda senast 1 mars respektive 1 oktober. Ansökan som kommer in efter ansökningsdatum flyttas automatiskt till nästföljande beslutstillfälle.

Läs mer Öppnas i nytt fönster.

In English Pdf, 78.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Helena Karlsson

Kontakt:
Helena Karlsson
helena.karlsson(a)musikaliskaakademien.se
08-407 18 12

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00