Stipendier för musikforskning

Kungl. Musikaliska Akademien förfogar över medel till musikforskning, dels i form av stipendier och priser, dels i form av bidrag till forskningsstudier av mindre omfattning såsom fältstudier, arkivbesök och liknande, samt till deltagande med eget bidrag i konferenser.

Ansökningsdatum
Stipendier kan sökas två gånger per år, vår och höst. Ansökan ska vara Akademien tillhanda senast 1 mars respektive 1 oktober. Ansökan som kommer in efter ansökningsdatum flyttas automatiskt till nästföljande beslutstillfälle.

Läs mer Öppnas i nytt fönster.

In English Pdf, 111.9 kB.

Helena Karlsson

Kontakt:
Pia Bygdéus
Forskningssekreterare
pia.bygdeus(a)musikaliskaakademien.se
0734-457642