Allan Petterssons Musikstiftelse

Allan Petterssons musikstiftelse bildades 2018 för att främja bevarandet av Allan Petterssons musik och göra den känd över hela världen. Stiftelsen ska verka för att kunskapen, medvetenheten och allmänhetens intresse för Allan Petterssons musik upprätthålls och vidgas.

Stiftelsens syfte ska tillgodoses genom att bevilja bidrag till musiker, arrangörer eller andra som bidrar till att göra Allan Petterssons musik tillgänglig för allmänheten, samt arrangera eller delta i konserter, musikevenemang eller liknande evenemang där Allan Petterssons musik framförs eller görs tillgänglig.

 

Utlysning av stipendier 2024

Mellan den 1 mars och den 1 april kan du söka stipendium från Allan Petterssons Musikstiftelse för projekt som stimulerar intresset för tonsättaren Allan Pettersson och hans musik. Det kan handla om t.ex. forskning, konsertprojekt eller inspelningar.

Mer information och kriterier på stiftelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan skickas till: board@allanpettersson-foundation.se