Utdelning av de Frumerie-stipendium

Cellisten Mats Lidström mottog den 18 februari 2015 ett stipendium om
50 000 kronor ur Gunnar och Judith de Frumeries stipendiefond.

Gunnar och Judith de Frumeries Stipendiefond utdelar stipendier till personer som "under en mångårig gärning visat sig värdesätta samt föra vidare eller på annat sätt befrämja svensk tonkonst, i första hand Gunnar de Frumeries verk och/eller intresset för hans tonkonst".

Läs mer Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad:

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00